สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแปรรูปเนื้อสัตว์
บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์กลุ่มเคมีผสมและเครื่องปรุงสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แฮม แหนม รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิต สำหรับ กุ้ง ปลา ปลาหมึก และไก่
ด้วย เช่น 
กลุ่มเคมีผสมสำหรับเนื้อสัตว์แปรรูป

- NPA-1X ผงผสมที่ไม่มีส่วนผสมฟอสเฟตสำหรับกุ้ง
- MP-03 ผงผสมที่มีส่วนผสมฟอสเฟตสำหรับกุ้ง
- LMP-2X ผงผสมที่มีส่วนผสมฟอสเฟตต่ำสำหรับกุ้ง
- ACT BLEND สารเสริมคุณภาพสำหรับผลิตไส้กรอก ลูกชิ้น 
- ผงหมักแหนม เป็นต้น

เพิ่มเติม
กลุ่มเครื่องปรุงสำเร็จรูปสำหรับเนื้อสัตว์แปรรูป

- ผงหมักชนิดต่างๆ(กุ้ง ปลา และไก่) 
- ผงเครื่องเทศแฟรงเฟอเทอร์(ไส้กรอก) 
- ผงเครื่องเทศเวียนนา(ไส้กรอก) 
- เครื่องเทศแฮม เป็นต้น

เพิ่มเติม
สินค้า
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม แบ่งเป็นหลักๆ 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มเครื่องเทศ, กลุ่มผงปรุงรส และกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับแปรรูปเนื้อสัตว์
สินค้ากลุ่มเครื่องเทศ

สินค้ากลุ่มเครื่องเทศ

เพิ่มเติม
สินค้ากลุ่มผงปรุงรส

สินค้ากลุ่มผงปรุงรส

เพิ่มเติม
สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแปรรูปเนื้อสัตว์

สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแปรรูปเนื้อสัตว์

เพิ่มเติม
ติดต่อเรา

ส่งข้อความถึงเราข้อมูลการติดต่อ

บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด 25/6 หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 02-968-3723-6
แฟกซ์: 02-968-3799
Email: smitta@fourfoods.com