กลุ่มเคมีผสมสำหรับเนื้อสัตว์แปรรูป
Four Foods Co,. Ltd. We are a specialist of food additive for all kinds of seafood; shrimp, lobster, prawn, fish, squid, cuttlefish and shellfish. Our product can improve
texture, appearance and yield of product, but still safe and meet International food safety requirement. We are the food chemical specialist and manufacturer located
in Thailand. We have the special seafood additive “NPA-1X” is non-phosphate, “LMP-2X” is low mixed phosphate and “MP-03” is mixed phosphate. These are for
shrimp process. And “Max Fish” is non-phosphate for fish and fish fillet for all products have developed to reduced cooking loss, reduced thawing loss, can improve
taste, preserving colour/texture and the most important benefit is increasing more yield.
- Anise Powder
- Black Pepper Powder
- Coriander Seed Powder
- Cumin Powder
- Curry Powder
- Dried Leek Onion
- Galangal Powder
- Garlic Powder
- Ginger Powder
- Holy Basil
- Mustard Commodity
- Mustard Seed
- Mustard Powder
- Mustard Crack
- Oregano
- Paprika Powder
- Parsley Flakes
- Red Chili Flake
- Red Chili Powder
- Rosemary
- Thyme
- Turmeric Powder
- White Pepper Powder
- And the other
สินค้า
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม แบ่งเป็นหลักๆ 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มเครื่องเทศ, กลุ่มผงปรุงรส และกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับแปรรูปเนื้อสัตว์
สินค้ากลุ่มเครื่องเทศ

สินค้ากลุ่มเครื่องเทศ

เพิ่มเติม
สินค้ากลุ่มผงปรุงรส

สินค้ากลุ่มผงปรุงรส

เพิ่มเติม
สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแปรรูปเนื้อสัตว์

สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแปรรูปเนื้อสัตว์

เพิ่มเติม
ติดต่อเรา

ส่งข้อความถึงเราข้อมูลการติดต่อ

บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด 25/6 หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 02-968-3723-6
แฟกซ์: 02-968-3799
Email: smitta@fourfoods.com