กลุ่มเครื่องปรุงสำเร็จรูปสำหรับเนื้อสัตว์แปรรูป
 บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด สามารถพัฒนาผงหมักไม่เหมือนใคร สำหรับหมู, เนื้อ, สัตว์ปีก, อาหารทะเล และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทฯสามารถปรับและพัฒนาสูตร
เพื่ออุตสาหกรรมอาหารให้เหมาะกับกระบวนการ และสินค้าของลูกค้า หรือเป็นสินค้าธรรมดาเราก็สามารถผลิตได้

- Mexical Chili Marinade
- Nam Prik Pow Marinade (Thai Sweet Chili Paste Marinade)
- Yellow Tikka Marinade
- TMeat Curry Marinade
- Satay Marinade
- Tandori Marinade
- Garlic and Herb Marinade
- Hawaiian Marinade
- Masala Marinade


การนำไปใช้
หมักด้วยผงหมักของ บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด กับ หมู, ไก่, เนื้อ หรืออื่นๆ สามารถเพิ่มรสชาติหรือกลิ่นของต้นตำรับตามสไตล์ดั้งเดิมของอาหาร ผงหมักเม็กซิกัน, ผงหมักกระเทียม
พริกไทย, ผงหมักน้ำพริกเผา, ผงหมักฮาวาเอี้ยน, ผงหมักติกกา, ผงหมักมาซาลา, ผงหมักแกงกะหรี่, ผงหมักสะเต๊ะ, ผงหมักแทนดูริ
สินค้า
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม แบ่งเป็นหลักๆ 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มเครื่องเทศ, กลุ่มผงปรุงรส และกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับแปรรูปเนื้อสัตว์
สินค้ากลุ่มเครื่องเทศ

สินค้ากลุ่มเครื่องเทศ

เพิ่มเติม
สินค้ากลุ่มผงปรุงรส

สินค้ากลุ่มผงปรุงรส

เพิ่มเติม
สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแปรรูปเนื้อสัตว์

สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแปรรูปเนื้อสัตว์

เพิ่มเติม
ติดต่อเรา

ส่งข้อความถึงเราข้อมูลการติดต่อ

บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด 25/6 หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 02-968-3723-6
แฟกซ์: 02-968-3799
Email: smitta@fourfoods.com