บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด

QUALITY STANDARD AND ACHIEVEMENT
มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตของเราได้คุณ ภาพสอด คล้องกับ สุขลักษณะ คุณภาพ และความปลอดภัย ในอาหารตามมาตรฐานสากล
OUR VISION
คุณมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะจัด หาสูตรสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะกับกระบวน การผลิตของท่านในราคาที่เหมาะสม
Previous
Next

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงให้กับ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ผงปรุงรสต่างๆซึ่งเหมาะกับหลากหลาย อุตสาหกรรมอาหาร อาทิเช่น ผงปรุงรสสำหรับขนมขบเคี้ยว, ผงหมักหลากรสสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ อาหารทะเล และสัตว์ปีก รวมถึงสูตรผสมเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย (Yield) และเพิ่มมูลค่า ให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

อีกทั้งยังรับผสมส่วนผสมอาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ ที่เป็นสูตรเฉพาะให้กับลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผลิตผงปรุงรสต่างๆ ข้างต้นที่เป็นสูตรเฉพาะของบริษัทฯ เอง สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดย่อม (SME) และผู้บริโภคโดยตรงภายใต้แบรนด์ “ไทเชฟ’ (“ThyChef”) เพื่อตอบสนองความต้องการของ กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และผู้บริโภคที่ต้องการปรุงอาหาร เพื่อรับประทานเองภายในบ้าน อันได้แก่ ผงปรุงรสไก่, ผงหมักเนื้อนุ่ม, ผงหมักรสนิวออรีนส์ เป็นต้น

Our Vision

บริษัทฯ กำลังมุ่งมั่นเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำที่ได้รับการ ยอมรับทางด้านการบริหารจัดการ จัดหาสูตรสินค้าเฉพาะ ที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่ม ความหลากหลายของสินค้า และบริการโดยทีมงานวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ ในการประยุกต์ สูตรต่างๆ

คุณจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะจัด หาสูตรสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะกับกระบวน การผลิตของท่านในราคาที่เหมาะสม

QUALITY STANDARD AND ACHIEVEMENT

โรงงานของบริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด ได้ผ่านมาตรฐานของ GMP (หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) และ HACCP (ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร) และได้รับการรับรองระบบคุณภาพจาก BVQI (Bureau Veritas Quality International) รวมถึงได้รับการรับรองเครื่องหมาย Halal (มาตรฐานอาหารชาวมุสลิม) จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตของเราได้คุณ ภาพสอดคล้องกับ สุขลักษณะ คุณภาพ และความปลอดภัย ในอาหารตามมาตรฐานสากล

สินค้า

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม แบ่งเป็นหลักๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเครื่องเทศ, กลุ่มผงปรุงรส และกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับแปรรูปเนื้อสัตว์

Fourfoods

สินค้ากลุ่มเครื่องเทศ

ทางบริษัทฯ มีเครื่องเทศทั้งที่เป็นเครื่องเทศ จากธรรมชาติแท้ๆที่คัดสรรคุณภาพแล้ว และกลุ่มของเครื่องเทศสกัดที่ผ่านกระบวน การผลิตให้กลิ่นรสที่เหมือนเครื่องเทศ จากธรรมชาติ

เพิ่มเติม
Fourfoods

สินค้ากลุ่มผงปรุงรส

บริษัทฯ สามารถพัฒนาสูตร ผงปรุงรส รสชาติหลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้าสำหรับโรยขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ เช่น ช้าวโพด มันฝรั่ง และอื่นๆ

เพิ่มเติม
Fourfoods

สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแปรรูปเนื้อสัตว์

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์กลุ่มเคมีผสมและเครื่องปรุงสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แฮม แหนม รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตสำหรับ กุ้ง ปลา ปลาหมึก...

เพิ่มเติม

ไทเชฟ

บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด ผู้ผลิตผงปรุงรสต่างๆ ซึ่งเหมาะกับหลากหลายอุตสาหกรรมอาหาร อาทิเช่น ผงปรุงรสสำหรับขนมขบเคี้ยว ผงปรุงรสไก่ ผงหมักเนื้อนุ่ม ผงหมักรสนิวออรีนส์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกทั้งยังรับผสมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ที่เป็นสูตรเฉพาะให้กับลูกค้าอีกด้วยนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผลิตผงปรุงรสต่างๆ ข้างต้นที่เป็นสูตรเฉพาะของบริษัทฯ เอง สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม(SME) และผู้บริโภคโดยตรงภายใต้แบรนด์ ไทเชฟ (ThyChef) เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวและผู้บริโภคที่ต้องการปรุงอาหารเพื่อรับประทานเองภายในบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด
25/6 หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 02-968-3723-6
แฟกซ์: 02-968-3799
Email: smitta@fourfoods.com